Cehennemden Çıkabilecek Kişinin Vasfı


La ilahe illallah deyip de kalbinde bir buğday ağırlığınca hayır bulunan kimse cehennemden çıkacaktır.

La ilahe illallah deyip de kalbinde bir zerre ağırlığınca hayır bulunan kimse cehennemden çıkacaktır.

[ Buhari.1/196]