Ne Bir Saat Geri Ne de Öne Geçemeyecemiz Zaman


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ


Ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.
Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden cezalandıracak olsaydı, orada hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları takdir edilen bir müddete kadar erteliyor. Ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.

[Nahl suresi 61]
Eğer Allah, yaptıkları yüzünden insanları (hemen) cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat Allah, onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor. Vakitleri gelince (gerekeni yapar). Kuşkusuz Allah, kullarını görmektedir.

[Fatır suresi 45]