Cehennem Ateşinden Koruyan Perde

Peygamber’in zevcesi Âişe (r.a) şöyle dedi:  Bir kere yanında kendisine âid iki kız çocuğu bulunan bir kadın bana geldi, benden bir şey vermemi istiyordu.
Peygamber’in zevcesi Âişe (r.a) şöyle dedi:
Bir kere yanında kendisine âid iki kız çocuğu bulunan bir kadın bana geldi, benden bir şey vermemi istiyordu. Fakat o sırada benim yanımda bir tek hurmadan başka bir şey bulamadı. Ben o tek hurmayı kadına verdim. Kadın onu iki kızı arasında taksîm etti. Sonra kalktı ve çıkıp gitti. 
Akabinde Peygamber içeri girdi,ben kendisine kadının yaptığını söyledim. Peygamber (s.a.v): 

“Her kim bu kız çocuklarından herhangi bir şeye (bakıma, terbiyeye) velâyet eder ve onlara iyilik edip güzel muâmelede bulunursa, o kız çocukları kendisi için cehennem ateşinden koruyan bir perde olurlar”buyurdu. 
[Buhari 13/5994]