Cennet Ehli Kadının Sıfatı


Akşamleyin veya sabahleyin herhangi bir zamanda Allah yolunda bir kere  (cihad için) yürüyüş, hiç şüphesiz dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır.
Akşamleyin veya sabahleyin herhangi bir zamanda Allah yolunda bir kere  (cihad için) yürüyüş, hiç şüphesiz dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Ve cennetten herhangi birinizin bir yay kadar yeri yahut bir deynek yeri; yani kamçısı kadar bir yer, dünyadan ve dünyadaki şeylerin hepsinden hayırlıdır. 

Şayet cennet ehlinden bir kadın yer ahâlisine baksaydı, hiç şüphesiz o, cennetle yer arasındaki fezâyı aydınlatır ve o arayı bir güzel koku doldururdu. Ve yine muhakkak ki, o cennet kadınının başı üzerindeki başörtüsü, dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlı ve değerlidir. 
[Buhari-6/2644]