Çocuk Sevgisi


Bir çocuk gelip Ömer (r.a)’in kucağına oturur ve Ömer’de onu sever.
Çocuklara her zaman sevgimizi göstermeliyiz. Peygamberimizin de çocuklara sevgisi ve şefkati bambaşkaydı...

Ömer bin El-Hattab (r.a) bir adamın eline bir mazbata vererek bir yere vali olarak gönderir. Adam tam ayrılacağı sırada bir çocuk gelip Ömer (r.a)’in kucağına oturur ve Ömer’de onu sever.
Adam:
-Ey mü’minlerin emiri, benin tam on çocuğum vardır. Bugüne kadar hiç birini kucağıma almadım!
Bunun üzerine Hz. Ömer hemen elindeki mazbatayı yırttı.
-Seni valilikten azlediyorum…. Çünkü öz evlatlarına merhameti olmayan halka merhamet edemez!…