Doğruculuğun Ve Yalancılığın Mekanı


Doğruluktan ayrılmayınız! Doğruluk iyiliğe ve iyilikte cennete götürür. İnsan doğru konuşa konuşa ve doğruyu taharri ede ede, neticede Allah katında sıddîk (pek doğru) kişi olarak yazılır.
Doğruluktan ayrılmayınız! Doğruluk iyiliğe ve iyilikte cennete götürür. İnsan doğru konuşa konuşa ve doğruyu taharri ede ede, neticede Allah katında sıddîk (pek doğru) kişi olarak yazılır.

Yalandan sakınınız! Yalan isyan ve isyan da cehennem ateşine götürür. Kul yalan konuşa konuşa yalanı taharri ede ede neticede Allah katında kezzâb ( pek yalancı olarak yazılır.)

[Tirmizi -3/390]