Gücü Yetmeyince


Hapisten seni kim çıkardı?
Güç yetmeyince sözün önüne geçilmez, güç yetmeyince elden bir şey gelmez...

Gücü Yetmeyince

Harun Er-Reşid ehl-i tevekkülden bir adamı cezalandırmak istemiş…
Gücü yetmemiş ve onu hapse attırmış. Sonra kendisine:
“O adam hapisten çıktı! Falan adamın bahçesinde oturuyor.” diye haber verilince,hemen yakalatıp getirtmiş ve ona:
- Hapisten seni kim çıkardı? diye sormuş.

- Beni oraya koyan!
- Pekâlâ seni oraya kim koydu?
- Beni oradan kim çıkarttı ise o koydu!
Bunun üzerine ona güzel bir at hediye etmiş ve şöyle demiş:
- Haydi serbestsin, gidebilirsin!...