İçkiye On Yönden Lanet Edilmiştir


Rasûlullah (s.a.v)şöyle buyurmuştur: “İçkiye on yönden lânet edilmiştir: İçkinin kendisine, onu imâl edene, imâl etmek isteyene, satıcısına, müşterisine, taşıyanına, taşıttıranına (Yani sipariş edenine), bahasını yiyenine, içenine, içirenine.”

Rasûlullah (s.a.v)şöyle buyurmuştur: “İçkiye on yönden lânet edilmiştir:
İçkinin kendisine, onu imâl edene, imâl etmek isteyene, satıcısına, müşterisine, taşıyanına, taşıttıranına (Yani sipariş edenine), bahasını yiyenine, içenine, içirenine.”

[Sünen-i İbn-i Mace / 3380]