Kafir Ve Mü'minlerin İşlediği Hayırların Karşılığı

“Kâfir, bir hayır işlediği vakit, onun sebebiyle kendisine dünyadan bir nimet verilir. Mü’mine gelince, şüphesiz Allah onun hasenatını ahirette biriktirir, taatından dolayı dünyada da akabinde rızık verir.”


“Kâfir, bir hayır işlediği vakit, onun sebebiyle kendisine dünyadan bir nimet verilir. Mü’mine gelince, şüphesiz Allah onun hasenatını ahirette biriktirir, taatından dolayı dünyada da akabinde rızık verir.” 

[Ebû Dâvûd.11/448]