Kötü Zann Sözlerin En Yalanıdır.

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Sizleri zanndan sakındırırım. Çünkü zannla söylenen söz, sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayınız, husûsî ve mahrem hayatınızı da araştırmayınız. Almayacağınız bir malın, alıcıyı zarara sokmak için fiyatını artırmayınız. Birbirinize hased etmeyiniz, buğzlaşma da yapmayınız. Birbirinize arkanızı çevirip küsmeyiniz. Ey Allah’ın kulları, birbirinize kardeşler(mesâbesinde) olunuz!”
Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Sizleri zanndan sakındırırım. Çünkü zannla söylenen söz, sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayınız, husûsî ve mahrem hayatınızı da araştırmayınız. Almayacağınız bir malın, alıcıyı zarara sokmak için fiyatını artırmayınız. Birbirinize hased etmeyiniz, buğzlaşma da yapmayınız. Birbirinize arkanızı çevirip küsmeyiniz. Ey Allah’ın kulları, birbirinize kardeşler(mesâbesinde) olunuz!”

[Buhari Edeb -13 /6048]