Kulun Kalbine Siyah Nokta Neden Vurulur?

Kul bir hata işlediği zaman kalbine siyah bir nokta vurulur.
Peygamber(s.a.v) şöyle buyurmuştur: Kul bir hata işlediği zaman kalbine siyah bir nokta vurulur. Şayet el çeker mağfiret diler ve tevbe ederse kalbi cilalanır. Eğer (bunu yapmayarak) dönerse siyah nokta artırılır ve neticede bütün kalbini istila eder.İşte Allah (C.C.) nun, ‘’gerçek şu ki onların kazanmış oldukları günahlar, kalblerini örtmüştür’’

[Tirmizi]