Sadakanın En Faziletli OlanıSadakanın en faziletli olanı, vücudun tamamen sıhhatte olup, mal toplamaya hırslı bulunduğun; zengin olmayı emel edinir, fakirlikten de korkar olduğun halde verdiğin sadakadır.
Sadakanın en faziletli olanı, vücudun tamamen sıhhatte olup, mal toplamaya hırslı bulunduğun; zengin olmayı emel edinir, fakirlikten de korkar olduğun halde verdiğin sadakadır.
Sakın sen sadakanı can boğaza ulaşıp da: Şu malım filanındır, bu malım da filanındır, diye vasiyet etmeye başladığın, hâlbuki o mal filan mirasçının olduğu, hayatının son demine kadar ihmal edip geri bırakma.
[Buhari 6/2590]