Siz Evlatlarınıza Neyi Vasiyet Ederdiniz?

Bunu İbrahim de kendi oğullarına vasiyet etti, Ya'kub da,”Oğullarım! Allah sizin için bu dini (İslâm'ı) seçti.
132- Bunu İbrahim de kendi oğullarına vasiyet etti, Ya'kub da,”Oğullarım! Allah sizin için bu dini (İslâm'ı) seçti. O halde sadece Müslümanlar olarak ölünüz”(dediler).

133- Yoksa Ya'kub'a ölüm geldiği zaman siz orada mı idiniz? O zaman (Ya'kub) oğullarına: Benden sonra kime kulluk edeceksiniz? demişti. Onlar: Senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilâhı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz; biz ancak O'na teslim olmuşuzdur, dediler.

Bakara Suresi- 132/133