Yedi Sınıf İnsan Vardır


Yedi sınıf insan vardır ki, Allah kendi gölgesinin olmadığı kıyamet gününde bunları kendi arşının gölgesinde  gölgelendirir.
 Adil imam (yani devlet başkanı) ;

 Allah’a ibadet ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç; 
 Gönlü mescitlere sevgiyle bağlanmış olan namazlı kimse; 
 Allah için sevişen ve bu sevgi ile ayrılan iki kişi; 
 İçtimai bir mevki sahibi ve güzelliği olan birkaçın tarafından çağrılıp da kadınlığını kendisine arz ettiğinde;’ben Allah’tan korkarım’ cevabıyla karşılık veren er kişi; 
Sağ elinin verdiği sadakayı sol eli duymayacak derecede gizli sadaka veren zengin kişi; 
İnsanlardan tenha(boş) olarak Allah’ı anıp gözleri yaş döken takvalı kişi.
[Buhari.3/1350]