Zannın Arkasına Düşmemek

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Sizleri zanndan sakındırırım. Çünkü zann  (hâtıra gelen) sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayınız, birbirinizin husûsî ve mahrem hayatını araştırmayınız. Birbirinize karşılıklı kin beslemeyiniz, birbirinize arka döndürüp yüz çevirmeyiniz. Ey Allah’ın kulları! Birbirinize kardeşler olunuz!”


Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Sizleri zanndan sakındırırım. Çünkü zann (hâtıra gelen) sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayınız, birbirinizin husûsî ve mahrem hayatını araştırmayınız. Birbirinize karşılıklı kin beslemeyiniz, birbirinize arka döndürüp yüz çevirmeyiniz. Ey Allah’ın kulları! Birbirinize kardeşler olunuz!”

[Buhari -Feraiz 14/ 6599]