Hadiste Mirac


Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Bana, Burak getirildi. O beyaz, uzunca, eşekten daha yüksek, katırdan daha alçak boylu, ön ayaklarını gö­zünün gördüğü son noktaya koyan bir binektir. Ona bindim ve nihayet Bey-tü'l-Makdis'e vardım. Onu, peygamberlerin bineklerini bağladığı halkaya bağ­ladım. Sonra, Mescide girdim, orada iki rek'at namaz kıldım. Daha sonra çık­tım. Cibril (a.s) bana, birisi şarap, diğeri süt dolu iki kap getirdi. Ben, süt bu­lunan kabı tercih ettim. Cibril bana: Fıtratı tercih ettin, dedi. Sonra semaya doğru yükseldik..."Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Bana, Burak getirildi. O beyaz, uzunca, eşekten daha yüksek, katırdan daha alçak boylu, ön ayaklarını gö­zünün gördüğü son noktaya koyan bir binektir. Ona bindim ve nihayet Bey-tü'l-Makdis'e vardım. Onu, peygamberlerin bineklerini bağladığı halkaya bağ­ladım. Sonra, Mescide girdim, orada iki rek'at namaz kıldım. Daha sonra çık­tım. Cibril (a.s) bana, birisi şarap, diğeri süt dolu iki kap getirdi. Ben, süt bu­lunan kabı tercih ettim. Cibril bana: Fıtratı tercih ettin, dedi. Sonra semaya doğru yükseldik..."Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Bana, Burak getirildi. O beyaz, uzunca, eşekten daha yüksek, katırdan daha alçak boylu, ön ayaklarını gö­zünün gördüğü son noktaya koyan bir binektir. Ona bindim ve nihayet Bey-tü'l-Makdis'e vardım. Onu, peygamberlerin bineklerini bağladığı halkaya bağ­ladım. Sonra, Mescide girdim, orada iki rek'at namaz kıldım. Daha sonra çık­tım. Cibril (a.s) bana, birisi şarap, diğeri süt dolu iki kap getirdi. Ben, süt bu­lunan kabı tercih ettim. Cibril bana: Fıtratı tercih ettin, dedi. Sonra semaya doğru yükseldik..."

                                                                           [Müslim]