İblisin Olmayan Hakimiyeti

20- Andolsun ki İblîs, onlar hakkındaki zannım doğru çıkarmış ve mü'minlerden bir topluluk hâriç ona tâbi olmuşlardır. 21- Halbuki İblîs 'in onlar üzerinde hiç bir hâkimiyeti yoktu. Ancak Biz, âhirete inananlarla, ondan şüphede olanları belirtmek için yaptık. Ve Rabbın, herşeye Hafîz'dir.
20- Andolsun ki İblîs, onlar hakkındaki zannım doğru çıkarmış ve mü'minlerden bir topluluk hâriç ona tâbi olmuşlardır.
21- Halbuki İblîs 'in onlar üzerinde hiç bir hâkimiyeti yoktu. Ancak Biz, âhirete inananlarla, ondan şüphede olanları belirtmek için yaptık. Ve Rabbın, herşeye Hafîz'dir.


[Sebe' Suresi- 20/21]


Açıklama: İbn Abbâs der ki: İblîs'in onlar üzerinde hiç bir hucceti yoktu.
Hasen el-Basrî der ki: Allah'a andolsun ki İblîs, ne onları sopayla dövdü, ne de bir şeye zorladı. Ancak gurur ve heveslerle onları kendisine çağırdı. Onun davetine koştular.