İçkili Ölen Kimse ....

 İbn Ömer (r.a)'den Rasûlullah (s.a)'ın şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: "Her sarhoşluk veren şaraptır ve her sarhoşluk veren haram­dır. Şarap içmeye devam ederken ölen kimse âhirette onu içemeye­cektir."

İbn Ömer (r.a)'den Rasûlullah (s.a)'ın şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:
"Her sarhoşluk veren şaraptır ve her sarhoşluk veren haram­dır. Şarap içmeye devam ederken ölen kimse âhirette onu içemeye­cektir."

[Ebu Davud ,İçecekler - 3679]