İsrâ Ve Mirac


İsra ve onunla birlikte Mirac kıssası bir gecede vâki olmuştur. İsra, Mekke’deki Mescidi Haram’dan Kudüs’teki Mescid Aksa’ya; Mirac ise Mescidi Aksa’dan semanın yüceliklerine ve Sidre-i Münteha’ya yapılan yolculuktur. Bu yolculuk bizlerin bilgi hududunu aşan gayb âleminde cereyan etmiştir.İsra ve onunla birlikte Mirac kıssası bir gecede vâki olmuştur. İsra, Mekke’deki Mescidi Haram’dan Kudüs’teki Mescid Aksa’ya; Mirac ise Mescidi Aksa’dan semanın yüceliklerine ve Sidre-i Münteha’ya yapılan yolculuktur. Bu yolculuk bizlerin bilgi hududunu aşan gayb âleminde cereyan etmiştir.İsra ve onunla birlikte Mirac kıssası bir gecede vâki olmuştur. İsra, Mekke’deki Mescidi Haram’dan Kudüs’teki Mescid Aksa’ya; Mirac ise Mescidi Aksa’dan semanın yüceliklerine ve Sidre-i Münteha’ya yapılan yolculuktur. Bu yolculuk bizlerin bilgi hududunu aşan gayb âleminde cereyan etmiştir.
                                                             [Fîzılâl-il Kur’an]