Kazayı Önleyen, Ömrü Artıran...

Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kazayı ancak dua önler, ömrü ise ancak iyilik artırır.”


Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kazayı ancak dua önler, ömrü ise ancak iyilik artırır.”

[İbn Mâce-Mukaddime/10 ,Tirmizi – Kader/2139]