İftarda Acele Etmek

Ebu Hureyre (r.a.)'den Rasûlullah (s.a.v) şöyle bu­yurduğu rivayet edilmiştir; "Müslümanlar iftarda acele ettikleri müddetçe din üstün olma­ya devam eder. Çünkü Yahudiler ve Hıristiyanlar iftarı gecikti­rirler."

Ebu Hureyre (r.a.)'den Rasûlullah (s.a.v) şöyle bu­yurduğu rivayet edilmiştir;
"Müslümanlar iftarda acele ettikleri müddetçe din üstün olma­ya devam eder. Çünkü Yahudiler ve Hıristiyanlar iftarı gecikti­rirler."

[Ebu Davud,Oruç - 2353 ; Buharı, Savm- 45; Müslîm, Sıyâm - 48; Tirmizî, Savm -13; İbn Mâce, Sıyâm- 24, Darimî, Savm- 11]