Mahmüm Kalplere Günah Yoktur...Abdullah İbnu Amr radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resülullah aleyhissalatu vesselam'a: "En efdal insan kimdir?" diye sorulmuştu. "Kalbi mahmüm (pak), dili doğru sözlü olan herkes" buyurdular. Ashab: "Doğru sözlülüğün ne demek olduğunu biliyoruz. Mahmümu'l-kalb ne demektir?" diye sordu.  "(Mahmüm kalb), Allah'tan korkan tertemiz kalptir, içinde günah yoktur, zulüm yoktur, kin yoktur, hased yoktur" buyurdular." Abdullah İbnu Amr radıyallahu anhüma anlatıyor:

"Resülullah aleyhissalatu vesselam'a: "En efdal insan kimdir?" diye sorulmuştu.
"Kalbi mahmüm (pak), dili doğru sözlü olan herkes" buyurdular.
Ashab: "Doğru sözlülüğün ne demek olduğunu biliyoruz. 
Mahmümu'l-kalb ne demektir?" diye sordu.
"(Mahmüm kalb), Allah'tan korkan tertemiz kalptir, içinde günah yoktur, zulüm yoktur, kin yoktur, hased yoktur" buyurdular."
[Kütübi Sitte,Vera' Ve Takva /7256]