Peygamberimizin Ümmetine Şefaati

Ebû Musa (r.a.) Resûlullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğuna rivayet ediyor: Rabbimin katından bir melek geldi ve beni ümmetimin varışının Cennete girmesiyle onlara şefaat etmem hususunda serbest bıraktı. Ben şefaati seçtim. "Allah'a dua et, beni şefaat edilenlerden kılsın" dedim. Resûlullah (s.a.v.), "Allah'ım, onu şefaat edilenlerden eyle" buyurdu.  Sonra bir başkası, sonra bir başkası istedi. Sonra bir başkası aynı şeyi istedi. Bu söyleyenler çoğalınca Resûlullah şöyle buyurdu: "Şefaatim, 'Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edenler içindir."
Ebû Musa (r.a.) Resûlullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğuna rivayet ediyor:
Rabbimin katından bir melek geldi ve beni ümmetimin varışının Cennete girmesiyle onlara şefaat etmem hususunda serbest bıraktı. Ben şefaati seçtim.
"Allah'a dua et, beni şefaat edilenlerden kılsın" dedim.
Resûlullah (s.a.v.), "Allah'ım, onu şefaat edilenlerden eyle" buyurdu.
Sonra bir başkası, sonra bir başkası istedi. Sonra bir başkası aynı şeyi istedi. Bu söyleyenler çoğalınca Resûlullah şöyle buyurdu:
"Şefaatim, 'Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edenler içindir."

[Mucemu's-Sağir-Taberani/ 539 ; Tirmizî, Sıfatü'l-Kiyâme -13]