Sahur Yemenin Önemi

Amr b. el-Âs (r.a.)'dan demiştir ki; Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurdu"; "Şüphesiz, ehl-i kitabın orucu ile bizim orucumuzun arasındaki fark, sahur yemeğidir."
Amr b. el-Âs (r.a.)'dan demiştir ki; Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurdu";
"Şüphesiz, ehl-i kitabın orucu ile bizim orucumuzun arasındaki fark, sahur yemeğidir."

[Ebu Dâvud ,Oruç-2343 ; Müslim, Sıyâm -46; Nesaî, Sıyâm -27; Tirmizî, Savm -17; Ahmed b. Hanbel, IV-197; Darimî, Savm -9]