Hapşırana Teşmit

 7067- Hz. Ali anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Biriniz hapşırınca "Elhamdulillah!" desin. Yanındakiler ona, yerkamukellah! desinler, hapşıran da onlara "Yehdikümullah ve yuslihu bâleküm (Allah size hidayette bulunsun ve halinizi iyi kılsın)" desin."
[Kütüb-i Sitte]