Süt İçtikten Sonra Ne Yapılmalı?

 İbn Abbas (r.a)’den rivâyet edildiğine göre: Rasûlullah (s.a.v), süt içtikten sonra su isteyip ağzını çalkaladı ve şöyle buyurdu: “Süt yağlı bir gıdadır.”
187- İbn Abbas (r.a)’den rivâyet edildiğine göre: Rasûlullah (s.a.v), süt içtikten sonra su isteyip ağzını çalkaladı ve şöyle buyurdu: “Süt yağlı bir gıdadır.” (Ebû Davud, İbn Mâce)

[Sünen-i Nesai]