Gözlerim Bir Kuyu Dilim Kördüğüm

Geceye Şiir III

Gözlerim bir kuyu dilim kördüğüm Bir görünmez alem olsa gördüğüm

Sesimi alıp da kaybetse rüzgar,
Versem gözlerimi bir sonsuz renge!
İçimde bir mahşer uğultusu var;
Ruhumdur çağıran tenimi cenge

Gözlerim bir kuyu dilim kördüğüm
Bir görünmez alem olsa gördüğüm
Mermer bir kabuğa girip ördüğüm
Kapansam içimden gelen ahenge